Distoni

Distoni, adalelerde istemsiz kasılmalarla kendini gösteren bir hareket bozukluğu hastalığıdır. Hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen hastalık daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür.

Detaylar

DİSTONİ HAKKINDA

Distoni, adalelerde istemsiz kasılmalarla kendini gösteren bir hareket bozukluğu hastalığıdır. Hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen hastalık daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür. Parkinson hastalığı ve Esansiyel Tremor’dan sonra en çok görülen hareket bozukluğu hastalığı olan Distoni, toplumda çok fazla bilinmez. Vücutta değişik bölgelerde kas kasılmaları ile kendini gösterir. Kaslarda meydana gelen bu kasılmalar, bedensel duruş bozukluğuna, bükülmelere neden olur. Distonik kasılmalar bedenin farklı bölgelerini etkileyebilir. Yüzde, ses tellerinde, boyunda, kollarda ya da bacaklarda görülebilir. Kasılmanın şiddeti hastadan hastaya değişir. Bu nedenle bazı hastalar yardımla yaşamak durumunda kalabilir. .

DİSTONİ NEDENLERİ

Distoni’nin sebepleri 2’ye ayrılır.

Primer Distoniler

Daha çok gençlerde görülür. Sebebi bilinmez. Stres Distoni’ye neden olmaz. Stres sadece distonisi olan hastaların şikayetlerini artırır. .

Sekonder Distoniler

Daha çok doğum sırasında oksijensiz kalmaya bağlı olarak Serabral Palsi gelişen çocuklarda oluşan Distoni’lerdir. Travmalar, enfeksiyonlar ve damarsal bozukluklar’da Sekonder Distoniye sebep olabilirler. .

hero mockup

TEDAVİ METODLARI

Diğer hareket bozukluğu hastalıklarında olduğu gibi Distoni’de de beyin pili kullanılır. Hastanın beyin bölgelerine özel elektrotlar yerleştirilir. Elektrotların bir ucu da köprücük kemiğinin altındaki bir pile bağlanarak oraya elektrik verilir ve istemsiz kasılmalar engellenir. Ameliyat sonrasında belirli muayene aralıklarıyla pilin ayarlamaları yapılır. 2-3 aylık bir süreç sonunda hasta normal hayatına döner. Distonik hastaların tedavisinde uygulanan bir diğer yöntem de iğne ile yakmadır. Beyinde kasılmalara sebep olan merkeze bir iğne ile girilerek yakma işlemi gerçekleştirilir.

BİLGİ AL